Liên hệ
Liên danh Xuân Mai Corp – Công ty Cp sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
Địa chỉ: Số 79 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại: 0901.711.866 - 0962.481.717 - 0915.923.030 - 094.7276.401
Fax: 024.7307 8866
gửi thông tin